Corporate Governance

Corporate Governance – eller principper for god selskabsledelse – er kommet for at blive. Flere interessentgrupper forventer i stigende omfang, at aktieselskaber forholder sig aktivt til disse principper.

Samtidig er bestyrelsesarbejdet blevet en opgave, der kræver mere og mere forberedelse, professionelt overblik og effektivt samarbejde. Tiden er knap på møderne, og derfor er det afgørende, at den bruges effektivt og på de rette ting. Uklarheder, irrelevant information og ringe disciplin kan forhindre et optimalt udbytte af anstrengelserne.

People har flere års erfaring med at støtte bestyrelser i at effektivisere processerne i bestyrelseslokalet i tråd med principperne for god selskabsledelse. Vi stiller erfaring og redskaber til rådighed inden for to områder:

boardfocus
udviklingafbestyrelsesarbejdet

(Klik på titlen for at læse produktblad i pdf-format)

Du kan læse mere om vores evaluering på: www.bestyrelsesevaluering.dk

 
Danish(DK)English(United Kingdom)