ORGANISATIONAL EFFECTIVENESS

Virksomhedens forretningsstrategi er rettesnor for de fleste af de initiativer, som ledelsen beslutter at gennemføre. Men strategien definerer ikke altid tydeligt nok de organisatoriske forudsætninger for, at forretningsmålene kan nås.

De fleste virksomheder har en lang række aktiviteter til udvikling af organisationen, som hver for sig er fornuftige. Det gælder f.eks. medarbejdersamtaler, klimamålinger, kurser, lederudvikling, teambuilding og karriere-planer. Men disse aktiviteter er ikke altid tænkt sammen i en helhed eller med virksomhedens forretningsmæssige behov.

Organisational Effectiveness drejer sig om at opbygge virksomhedens organisationsprocesser på en sådan måde, at de samlet og så enkelt som muligt understøtter forretningsstrategien. Koblingen mellem forretningens udfordringer og organisationens performance er ofte undervurderet. Gennemført rigtigt er der en betydelig gevinst at hente. Topledelsen får et langt klarere billede af organisationens evne til at virkeliggøre strategien. Og ledere på øvrige niveauer får tilsvarende et klarere billede af, hvordan de organisatoriske værktøjer understøtter deres egen ledelsesopgave, herunder hvordan værktøjerne bidrager til forretningsresultater.

People har omfattende erfaring med sådanne processer og værktøjer, der kan sammensættes efter behov, så indsatsen er afstemt til den enkelte virksomhed. Elementerne kan i hovedtræk beskrives således:

oe_organisationsstandard
oe_organisationsreviews
oe_organisationsfaciliteringer
oe_organisationsfitness

(Klik på titlen for at læse produktblad i pdf-format)

 
Danish(DK)English(United Kingdom)