Velkommen til People ApS

Siden 2002 har vi hjulpet toppen af dansk erhvervsliv med evaluering og forbedring af deres bestyrelse og dennes samarbejde internt som eksternt. 

Uanset om du sidder som bestyrelsesformand eller som CEO, så vil du altid føle et ansvar for at den gruppe du sidder i spidsen for er velfungerende.

En bestyrelse er ofte sammensat af meget forskellige personer og kompetencer, som bidrager på forskellig vis. Vi hjælper dig via sparring og indsigt, således at du får sat rammerne for din gruppe for derved at få et bedre et bedre samspil og i sidste ende en mere velfungerende gruppe.

Bestyrelsesevalueringen

Vores signaturprodukt siden 2002. Har siden været anvendt op mod 100 gange. Nemt at gå til uden kompromis.

Læs mere om processen – klik her

Testimonials

“Det er vigtigt, at de bestyrelser jeg leder eller indgår i, bidrager konstruktivt og værdifuldt til ledelsen af selskabet. Derfor følger jeg anbefalingen fra God Selskabsledelse om systematisk bestyrelsesevaluering. Jeg har i den forbindelse haft stor glæde af samarbejdet med People. Deres bestyrelsesevaluering giver et passende indblik, og det er samtidigt en overkommelig proces at indpasse i en bestyrelses mange opgaver.”

Jørgen Huno Rasmussen, Bestyrelsesformand for for TRYG A/S (2013-18), Lundbeckfunden (2012-20) m.f.

“En evaluering af en bestyrelse er for mig at se, et vigtigt værktøj til løbende at udvikle bestyrelsen og dennes samarbejde med direktionen. Til at facilitere processen omkring evalueringen, har jeg gennem årene haft glæde af People’s evalueringsværktøj. People har vist os at en evalueringsproces kan afholdes med et mindre tidsforbrug og ligeledes mindre omkostninger end hvad der ellers kan være kendetegnet for branchen.”

Mats Pettersson, Bestyrelsesformand for Genmab A/S (2013-20)

“Jeg har i en årrække benyttet mig af People’s assistance i forbindelse med evaluering af mine bestyrelser. Det er vigtigt for mig, at bestyrelsen fungerer bedst muligt på trods at nogle gange forskellige interesser. Evalueringen sikrer, at jeg løbende holder fokus på, hvorledes bestyrelsen fungerer og People’s hjælp har forbedret bestyrelsesarbejdet væsentligt. På det sidste har vores brug af People’s refleksionsmodel i forbindelse med evalueringerne givet et yderligere løft. Desuden er People en god og kompetent sparringspartner i et til tider vanskeligt felt.”

Jens Jørgen Henriksen, Bestyrelsesformand for Tican A/S (2011-16) og Thisted Forsikring (2015-19)