Bestyrelses-evalueringer

NEMT & ENKELT

Grundtanken bag

Metoden

People’s værktøj til evaluering af bestyrelser er opdelt i 3 dele med hver sit fokus. Krav-delen tager udgangspunkt i de tre fokusområder som lovkravene foreskriver.

Samarbejds-delen fokuserer på sammenspillet mellem bestyrelse og direktion samt internt i bestyrelsen, mens feedback-delen er en individuel feedback til hvert bestyrelsesmedlem samt medlemmer af direktionen.

Selv om der kan ligge rigtig meget i hver af disse dele, er People’s bestyrelses-evaluering anerkendt for dens simple og meget anvendelige form.

Den afholdes med et relativt lavt tidsforbrug fra både bestyrelsen og dens formand.

FEEDBACK

Benyt People’s evalueringsværktøj til at facilitere en feedback. Her tænker vi ikke kun på feedbacken fra os til jer, men også den feedback der kan skabes mellem bestyrelsens medlemmer.

Som en del af vores evaluering kan vi sætte feedbacken i system og konkret efterspørge feedback – skrevet eller talt.

ANALYSE
& DATA

Den kvantitative feedback er ofte den der fokuseres mest på. Ofte er resultatet positivt og det kan være vanskeligt at vurdere hvorvidt et godt resultat er godt nok.

Med People’s evaluering kan du vælge en treårig løsning. På denne måde får du udvikling i svarerne. Ved at sammenholde besvarelsen med tidligere år, får du et billede af tendens og der kan fokuseres på de mest relevante områder.