House of Performance - Level 1

– MUS

– Lønregulering

– Tilfredshedsundersøgelse

Level 2

– Organisational Review

– Successionsplan

– Ledelses-evaluering og -træning

Level 3

– Fra strategi til mål, kompetencer og fremtidig organisation

– Identificering af nøglepositioner og medarbejdere 

– Link mellem den enkeltes præstation og løn-pakke

Level 4

– HiPo-teams identificering og udvikling

– Holdning, kultur og engagement bearbejdelse

– Performance-kultur fra top til bund

En HRD model som gør en forskel 

People – House of performance

Hos People ApS har vi set mange forskellige organisationer og næsten lige så mange måder at drive organisatorisk udvikling på. Der er helt sikkert ikke én enkelt rigtig måde at gøre det på, men afhængig af selskab, kultur og mål vil forskellige modeller være den rigtige. Mest af alt skal modellen leve i en organisation som noget, man gør her, og ikke bare et redskab, HR siger, vi skal benytte.

People’s ‘House of Performance’ består af de elementer, som People mener, bør være til stede. For en mindre organisation kan det være Level 1, der skal fokuseres på, og for mellemstore organisationer kan det være, at Level 1 er på plads, og det er Level 3, man ønsker fokus på. Som udgangspunkt er det muligt at arbejde med Level 3 uden at benytte Level 2, men for at nå Level 4 skal både Level 2 og 3 være implementeret.

I det følgende er der sat flere ord på hvert level. Hos People ApS har vi stor erfaring med brug og implementering af HRD-modeller, og vi stiller gerne vores viden til rådighed for dig.

Organisatorisk udvikling – Level 1:

Det første først

Som udgangspunkt skal der startes et årshjul, som består af en årlig medarbejdersamtale med målopfølgning, individuel sparring og gerne en udviklingsplan for de medarbejdere som er interesseret i dette.

Desuden – og uafhængigt af MUS-samtalerne afholde der årlig lønforhandling hvor løn og evt bonus diskuteres.

Hvor MUS og lønregulering er en individuel proces, så skal der fokuseres på teams og ledelse ved en medarbejdertilfredshedsanalyse. Foruden at der skal lyttes til hvordan medarbejderne har det, så bør enhver tilfredshedsanalyse har fokus på flere ting som som engagement og ledelse. 

 

Organisatorisk udvikling – Level 2:

Den organisatorisk gennemgang

Organisational Review – Den årlige gennemgang af organisationens roller og personer. Er organisationen sat på den bedste måde og er de rette medarbejdere på de rette positioner.

Successionsplan – Er organisationen robust nok til at selv nøglepersoner kan forlade uden at skuden ryster? Nøglepositionerne kortlægges og der identificeres en stedfortræder for hver.

Ledelsestræning – taler alle ledere med samme tunge? og udvikles de i den retning som er bedst for organisationen?

Organisatorisk udvikling – Level 3:

Strategi-udrulning og fokus på nøglemedarbejdere

Udrulning af strategiske mål – Når organisationens strategi ligger klar skal denne nedbrydes i mål, fokusområder og handlinger for den enkelte medarbejder, således at disse kan blive en intergreret del af medarbejderens personlige mål.

Definering af strategiske kompetencer – når strategien er fastlagt skal det også defineres hvilken organisation som det kræves for at udrulle den. Baseret på denne fremtidige organisation skal fremtiden kompetencer defineres og integreres i medarbejdernes udviklingsplaner.

Fremtidens organisation – …skal virke som en inspiration for hele organisationen. Noget som den enkelte leder og medarbejder kan se sig selv i og som de ønsker at være en del af.

 

Organisatorisk udvikling – Level 4:

HiPo, Kultur og Resultater

“HiPo-teams” – et udtryk, der populært sagt er lidt hypet 🙂 – Rigtig mange topledere vil gerne have, at deres ledelsesteam er HiPo. Det er bare ikke så let, som det lyder. Ofte skal årsagen findes uden for selve ledelsesteamet. Med en velfungerende HRD-model, hvor selskabets strategi er integreret og der arbejdes med strategiske mål og kompetencer, er strukturen for en HiPo-organisation til stede. Herefter er det meget mere sandsynligt, at også ledelsesteamet vil blive et High Performing team.

Kultur og engagement – Disse to elementer er nogle af de vigtigste overhovedet for, at en organisation kan levere på et højt niveau. Problemet er, at man ikke kan skabe hverken kultur eller engagement på bestilling. Man kan ikke direkte arbejde med disse to begreber, men i stedet fokusere på de mange artefakter, som i sidste ende definerer både kulturen og engagementet.

Performance-organisation fra top til bund – Når strategien, målene og kompetencerne er på plads, organisationens medarbejdere og især ledere er trænet, kulturen er resultatorienteret, og engagementet er i top, vil organisationen alt andet lige være en stærk organisation med gode resultater som følge heraf.

 

 

People’s model for

Organisationsudvikling

Hos People ApS har vi mange års erfaring i implementering af hele eller dele af ovenstående elementer. Vi hjælper gerne jer med at skabe et moderne og effektivt HRD-model som kan tilpasses jeres organisation.

Ring til os i dag på +45 4414 2640 og lad os tage en uforpligtene snak om HRD-modeller.