Hvad siger vores kunder om os

Referencer

Som konsulenthus kan vi synes, vi er nok så dygtige, men når alt kommer til alt, er det oplevelsen hos vores kunder, som er afgørende.

Læs nedenfor mere om, hvad de siger om det at arbejde sammen med os som konsulenthus.

Har du behov for yderlige referencer, finder vi gerne dette på opfordring.

 

 

Hvad siger

Jørgen Huno Rasmussen

Bestyrelsesformand for TRYG A/S (2013-18), Lundbeckfonden (2012-20) m.fl.

“Det er vigtigt, at de bestyrelser jeg leder eller indgår i, bidrager konstruktivt og værdifuldt til ledelsen af selskabet. Derfor følger jeg anbefalingen fra God Selskabsledelse om systematisk bestyrelsesevaluering. Jeg har i den forbindelse haft stor glæde af samarbejdet med People. Deres bestyrelsesevaluering giver et passende indblik, og det er samtidigt en overkommelig proces at indpasse i en bestyrelses mange opgaver.”

Hvad siger

Mats Pettersson

Bestyrelsesformand for Genmab A/S (2013-20)

“En evaluering af en bestyrelse er for mig at se, et vigtigt værktøj til løbende at udvikle bestyrelsen og dennes samarbejde med direktionen. Til at facilitere processen omkring evalueringen, har jeg gennem årene haft glæde af People’s evalueringsværktøj. People har vist os, at en evalueringsproces kan afholdes med et mindre tidsforbrug og ligeledes mindre omkostninger, end hvad der ellers kan være kendetegnet for branchen.”

Hvad siger

Jens Jørgen Henriksen

Bestyrelsesformand for Tican A/S (2011-16) og Thisted Forsikring (2015-19)

“Jeg har i en årrække benyttet mig af People’s assistance i forbindelse med evaluering af mine bestyrelser. Det er vigtigt for mig, at bestyrelsen fungerer bedst muligt på trods af forskellige interesser. Evalueringen sikrer, at jeg løbende holder fokus på, hvorledes bestyrelsen fungerer og People’s hjælp har forbedret bestyrelsesarbejdet væsentligt. På det sidste har vores brug af People’s refleksionsmodel i forbindelse med evalueringerne givet et yderligere løft. Desuden er People en god og kompetent sparringspartner i et til tider vanskeligt felt.”

Hvad siger dem som var med fra start

Henrik Gürtler & Steen Riisgaard

Henrik Gürtler, bestyrelsesformand, Novozymes A/S & Steen Riisgaard, adm. direktør, Novozymes A/S

”Novozymes har besluttet at efterleve anbefalingerne vedrørende god selskabsledelse. På vores hjemmeside kan man bl.a. se, hvordan bestyrelsen har struktureret mødefrekvens og indhold. I 2002 valgte vi at gå et skridt videre med at måle, kvalificere og dokumentere vores arbejde. I evalueringen bedømmer direktion og bestyrelse sig selv, hinanden og deres indbyrdes samarbejde. Vores første erfaringer har været gode. Vi får defineret konkrete aktioner til forbedringer, og gennemførelsen af disse aktioner bliver herefter verificeret og dokumenteret. I arbejdet med at håndtere evalueringsprocessen og analysere de forskellige input har vi haft god og professionel bistand fra People.“