Ledelsesevaluering

Vi tilbyder en detaljeret og udviklende evaluering af dit lederteam.

Ledelesesevaluering

People – Linking business & organisation

Et velfungerende ledelses-team er afgørende for driften af et selskab. People ApS har stor erfaring i at sammensætte en evaluering som både giver indsigt og udvikling af et hvert ledelses-team.

Vi tager altid udgangspunkt i der hvor ledelses-team’et er i dag og via individuelle og team-baseret sessions indsamler vi data som samlet set giver en brugbar evaluering af team’et.

 

Ledelsesudvikling

Processer som skaber forståelse som hold

Hos People fokuserer vi på at et ledelses-team ser sig som et hold som har et fælles ansvar for at “vinde”. Vi fokuserer på at det enkelte medlem tager ansvar. Ikke blot for egen afdeling men for hele det området ledelsesteam’et har ansvaret for. 

For at opnå, at den enkelte tager ansvar ud over eget område, skal der være tillid og forståelse. People ApS har stor erfaring i at sammesætte processer som netop giver forståelse og tillid. 

 

Profil og test-værktøjer

People er certificeret i mange profile og test-værktøjer:

Vi afholder gerne

Team-dage med anvendelse af test

Hos PEOPLE er vi certificeret brugere af mere end 12 forskellige analyser og test-værktøjer. Vi sammensætter gerne den rette kombination for visualisering og udvikling af dit team.