"Kan en bestyrelse lære noget?"

“Svaret er helt enkelt JA – Alle bestyrelser kan lære noget. Ironisk nok, så siger vores erfaring, at de bestyrelser, som tror de kan lære mindst, ofte kan lære mest….” – Troels Tang og Geert Egger, Partnere i People ApS

Jørgen Huno Rasmussen - TRYG A/S, Lundbeckfonden m. fl.

“Det er vigtigt, at de bestyrelser jeg leder eller indgår i, bidrager konstruktivt og værdifuldt til ledelsen af selskabet. Derfor følger jeg anbefalingen fra God Selskabsledelse om systematisk bestyrelsesevaluering. Jeg har i den forbindelse haft stor glæde af samarbejdet med People….”

Mats Pettersson - Bestyrelsesformand for Genmab A/S (2013-20)

“En evaluering af en bestyrelse er for mig at se, et vigtigt værktøj til løbende at udvikle bestyrelsen og dennes samarbejde med direktionen. Til at facilitere processen omkring evalueringen, har jeg gennem årene haft glæde af People’s evalueringsværktøj. People har vist os at en evalueringsproces kan afholdes med et mindre tidsforbrug og ligeledes mindre omkostninger end hvad der ellers kan være kendetegnet for branchen.”

Henrik Gürtler & Steen Riisgaard, Novozymes A/S

”Novozymes har besluttet at efterleve anbefalingerne vedrørende god selskabsledelse…
…I arbejdet med at håndtere evalueringsprocessen og analysere de forskellige input har vi haft god og professionel bistand fra People“

Om os

People – Linking business & organisation

Hos People ved vi, at de fleste virksomheder kan få meget mere ud af deres menneskelige processer og infrastruktur. Vi er overbeviste om, at enhver kultur drives af ledelsen og bestyrelsen.

Vi tror, at mennesker motiveres, når de kan se et udbytte af deres indsats. Derfor insisterer vi selv på, at vores resultater skal virke.

Vi er ærekære med vores arbejde. Hellere overlade noget til andre end at levere et blot acceptabelt resultat.

Vi har ikke planer om at blive store – men bedre og bedre.

Vores service

Evaluering af bestyrelsen eller ledelsen

Hos People har vi siden 2002 hjulpet såvel bestyrelsesformænd som Direktører med at forstå og succesfuld udvikle deres bestyrelse eller ledelses-grupper.

Vi fokuserer på potentiale og hvad der kan vokse, og ikke så meget tiden på hvad der holder et team tilbage. Via assessments, interviews og spørgeramme samle vi data og baserer vores anbefalinger på konkrete og aktuelle fakta.

People’s fokus

Vi kan assistere inden for følgende områder:

Bestyrelses-evaluering

Vores Signaturprodukt siden 2002. Læs mere om de forskellige muligheder.

Ledelsesevaluering

Vi tilbyder en detaljeret og udviklende evaluering af dit lederteam.

Sparring

Lad os være din sparringspartner, når det kommer til organisering af bestyrelsens governance, mål og drift.

Hvad andre siger

Referencer

Jørgen Huno Rasmussen

Bestyrelsesformand for TRYG A/S (2013-18), Lundbeckfonden (2012-20) m.fl.

“Det er vigtigt, at de bestyrelser jeg leder eller indgår i, bidrager konstruktivt og værdifuldt til ledelsen af selskabet. Derfor følger jeg anbefalingen fra God Selskabsledelse om systematisk bestyrelsesevaluering. Jeg har i den forbindelse haft stor glæde af samarbejdet med People. Deres bestyrelsesevaluering giver et passende indblik, og det er samtidigt en overkommelig proces at indpasse i en bestyrelses mange opgaver.”

Velkommen til konsulenthuset People ApS